Toepassingen

Het OK-Score model wordt toegepast door de volgende doelgroepen:

Particuliere investeerders

Het hiertoe met het OK-Score Institute samenwerkende Effectenhuis Commissionairs B.V. te Amsterdam zet daarbij het OK-Score model in als selectiemechanisme voor de aanschaf (als een buy advies) van aandelen bij OK-Klassen 1-6 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 1-8 of de verkoop (als een sell advies) van aandelen bij OK-Klassen 7-10 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 9-1 binnen de door het Effectenhuis Commissionairs gevoerde beleggingsfondsen.

Bedrijven

  • Bedrijven die een eigen betrouwbare rating willen (dialoog met hun bank)

  • Raden van Commissarissen in het kader van Risk-management

  • Raden van Bestuur in het kader van accountantscontrole

Accountants

Het eveneens met het OK-Score Institute samenwerkende European Rating House te Brussel biedt aan de andere partijen de OK-Score RATING aan.

De OK-Score RATING is de OK-Score mét daaraan toegevoegd de outlook voor de komende drie jaar in relatie met de door de onderneming gekozen strategie. De uitkomst is twintig keer zo betrouwbaar, twee keer zo snel en tegen 50% van de kosten van een creditrating beschikbaar. Zie www.europeanratinghouse.eu