Bewijs

Uiteraard zijn er altijd sceptici die menen dat bij betrouwbaarheidsaanspraken van >98% er sprake moet zijn van toevalligheden. Temeer daar men meent dat een voorspelling op basis van fundamentele bedrijfsanalyse onmogelijk meer “kan opleveren” dan een “betrouwbaarheid” van ongeveer 80-82%. Deze discussie laat zich het beste vergelijken met de polemiek tussen aderlatende artsen over de techniek van het aderlaten in vergelijking met de huidige mogelijkheden van de MRI-scan.

Compliance

De OK-Score staat onder permanent extern toezicht. Alle OK-Scores sinds 2000 zijn opgenomen in een externe database die onder toezicht staat van het European Rating House in Brussel. Hier kunt u het vierde assessment over de periode 2000 t/m 2016 downloaden.

Geldgevers

De geldgevers, maar vooral de institutionele beleggers laten zich vaak nog leiden door die “opinies” van de grote ratingbureaus, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze ratings tussen de 35% tot zelfs 90% fouten bevatten. Maar ook hieraan komt een einde. De ESMA heeft met CRA-I, -II en -III aangekondigd, dat de Institutionele beleggers zich bij hun investeringsbeslissingen niet meer mogen laten leiden door de uitkomsten van creditraters. Zij moeten eigen, dan wel ingehuurde systemen gaan gebruiken om zelfstandig beslissingen over de levensvatbaarheid te kunnen nemen en daarover verantwoording te nemen én af te leggen.